FARMA Veterinarska ambulanta
najboljše za vaše živali
   
NOVICE
03/7001575
 
 
Redni letni veterinarski pregled gospodarstev
 
 

1. Redni letni veterinarski pregledi gospodarstev se opravljajo predvsem zato, da se ugotovi dejanski stalež živali na gospodarstvu ter se lastniku/rejcu svetuje, kaj je potrebno še postoriti, da bo stanje v zvezi z dokumentacijo in ostalim ustrezalo predpisom.

2. Pregled se opravi pri gospodarstvih, ki izpolnjujejo en ali več naslednjih pogojev:
- kopitarji: rejeni z namenom vstopa v prehransko verigo,
- govedo: ne glede na število živali,
- prašiči: 3 in več in so živali namenjene prometu1, trgovanju ali premiku2,
- drobnica: 5 ali več odraslih živali (nad eno leto ali po porodu, ovni in kozli) in so živali namenjene prometu, trgovanju ali premiku,
- perutnina: 20 ali več kosov perutnine in dajanje jajc ali perutnine v promet, trgovanje ali premik,
- kunci: 20 ali več in dajanje kuncev v promet, trgovanje ali premik.
3. Ob ugotovitvi nepravilnosti pristojni veterinar odredi ustno ali pisno navodilo glede na težo nepravilnosti
 
 
 
 
 
Farma, d.o.o .© 2006
Vse pravice pridržane.
Izdelava in oblikovanje:
www.mediasplet.com
DOMOV
O NAS
STORITVE
NOVICE
KONTAKT