• Podlog v Savinjski Dolini 55, 3311, Šempeter v Savinjski dolini
 • 03 70 01 575
 • vet.farma@siol.net

Delo na terenu

Storitve ki jih nudimo na terenu:

 1. Klinični pregledi in zdravljenje
 2. Preventivni posegi (vitaminizacija…)
 3. Osemenjevanje govedi, svinj in kobil
 4. Pregledi na brejost pri govedu in kobilah
 5. Označevanje
 6. Lahke in težke operacije
 7. Korekcije in zdravljenje parkljev
 8. Amputacije in krajšanje rogov
 9. Kastracije
 10. Evtanazije hudo bolnih živali
 11. Carski rezi
 12. Porodi
 13. Izvajanje sistematičnega spremljanja stanja bolezni in cepljenj živali (odredba)
 14. Označevanje in registracija kopitarjev
delo na terenu