• Podlog v Savinjski Dolini 55, 3311, Šempeter v Savinjski dolini
  • 03 70 01 575
  • vet.farma@siol.net

DDD (dezinfecija, dezinsekcija, deratizacija)

Dezinfekcija

  • ali razkuževanje je odstranitev in uničevanje bolezenskih klic s predmetov, snovi, okolja;


Dezinsekcija

  • je zatiranje in uničevanje mrčesa;


Deratizacija

  • je zatiranje in uničevanje glodalcev.